Portal ekokarty.pl został stworzony w celu umożliwienia publikowania jednostkom administracji publicznej kart informacyjnych na podmiotowych stronach BIP zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Portal w sposób bezpośredni współpracuje z systemem:

EDOŚ - Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie


Dzięki połączeniu aplikacji stacjonarnej EDOŚ, zajmującej się tworzeniem bazy danych kart informacyjnych zgromadzonych w urzędzie a portalem ekokarty.pl, otrzymujemy rozwiązanie kompleksowo realizujące zadania ustawowe przewidziane literą prawa.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z systemem EDOŚ oraz możliwościami jego współpracy z portalem ekokarty.pl www.arisco.pl/edos
System przeznaczony jest do:
 • tworzenia komputerowej bazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 • udostępniania kart informacyjnych na stronach BIP

System EDOŚ zapewnia:
 • stały dostęp do elektronicznego wykazu wnioskodawców,
 • szybkie dotarcie do złożonych wniosków i wydanych decyzji,
 • możliwość filtracji kart informacyjnych wg trzech kategorii:
  • - wnioskodawcy
  • - numeru sprawy
  • - numeru karty

System działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1249).

Celem przeprowadzenia rejestracji w serwisie ekokarty.pl skontaktuj się z firmą ARISCO