Wybrana karta informacyjna


Wojewoda Mazowiecki

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

1. Numer karty/rok 1874/2013
2. Rodzaj dokumentu inne wnioski
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
5. Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. przebudowie i budowie linii kolejowej nr 1 od km 18,1 do km 28,1 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogi i obiektów służących ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), na terenie powiatu pruszkowskiego - etap III i powiatu grodziskiego - etap I - Szklak Pruszków - Grodzis Mazowiecki
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju woj. mazowieckie
7. Znak sprawy nie dotyczy
8. Dokument wytworzył Wojewoda Mazowiecki
9. Data dokumentu 2013-05-27
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa tel. 22 556 56 00 email: rdos.warszawa@rdos.gov.pl
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/wn2013/4201.5.2013.pdf
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 1964/2013 , 2444/2013 , 3618/2013
16. Data zamieszczenie w wykazie danych o dokumencie 2013-05-29
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi nie dotyczy

Opublikowane wersje karty informacyjnej


Numer Nazwa dokumentu Osoba publikuj±ca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji Status Wersja Akcja
1874/2013 Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Joanna Matujewicz 2013-05-29 2013-05-29 2015-08-18 Aktualny 1