Wybrana karta informacyjna


Wojewoda Mazowiecki

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

1. Numer karty/rok 1964/2013
2. Rodzaj dokumentu raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
5. Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice w ramach Projektu POIiŚ 7.1-24.1 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)” Szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki w km 18+100 – km 28+100
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju woj. mazowieckie
7. Znak sprawy nie dotyczy
8. Dokument wytworzył Ekkom Sp. z o.o.
9. Data dokumentu 2013-04-11
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa tel. 22 556 56 00 email: rdos.warszawa@rdos.gov.pl
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/rap2013/4201.5.2013.zip
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 1874/2013 , 2444/2013 , 3618/2013
16. Data zamieszczenie w wykazie danych o dokumencie 2013-06-11
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi nie dotyczy

Opublikowane wersje karty informacyjnej


Numer Nazwa dokumentu Osoba publikuj±ca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji Status Wersja Akcja
1964/2013 Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Joanna Matujewicz 2013-06-11 2013-07-31 2015-08-18 Aktualny 1