Wybrana karta informacyjna


Wojewoda Mazowiecki

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

1. Numer karty/rok 2444/2013
2. Rodzaj dokumentu raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Uzupełnienie do raportu oddziaływania na ¶rodowisko przedsięwzięcia
5. Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Uzupełnienie do raportu oddziaływania na ¶rodowisko przedsięwzięcia - "Modernizacja linii kolejowej Warszawa - ŁódĽ, etap II, LOT A, odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie województwa mazowieckiego. Pruszków - Grodzisk od km 18+100 - km 28+100"
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju województwo mazowieckie
7. Znak sprawy WOO¦-II.4201.5.2013.D¦
8. Dokument wytworzył nie dotyczy
9. Data dokumentu 2013-07-30
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu Regionalna Dyrekcja Ochrony ¦rodowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa tel. 22 556 56 00 email: rdos.warszawa@rdos.gov.pl
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/rap2013/4201.5.2013.1.pdf
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 1874/2013 , 1964/2013 , 3618/2013
16. Data zamieszczenie w wykazie danych o dokumencie nie dotyczy
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi nie dotyczy

Opublikowane wersje karty informacyjnej


Numer Nazwa dokumentu Osoba publikuj±ca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji Status Wersja Akcja
2444/2013 Uzupełnienie do raportu oddziaływania na ¶rodowisko przedsięwzięcia 2013-07-30 2013-07-30 2022-09-30 Aktualny 1