Wybrana karta informacyjna


Farma Wiatrowa Mazowsze Sp. z o.o,


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

1. Numer karty/rok 374/2016
2. Rodzaj dokumentu postanowienia
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Postanowienie podejmuj±ce zawieszone postępowanie
5. Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie podejmuj±ce zawieszone postępowanie pn. Budowa farmy wiatrowej Sokołów wraz z infrastruktur± towarzysz±c± zlokalizowanej w powiecie sokołowskim.
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Sokołów Podlaski
7. Znak sprawy WOO¦-II.4210.22.2015.MP
8. Dokument wytworzył Maja Panufnik
9. Data dokumentu 2016-02-09
10. Dokument zatwierdził Regionalny Dyrektor Ochrony ¦rodowiska w Warszawie
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu Regionalna Dyrekcja Ochrony ¦rodowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa tel. 22 556 56 00 email: rdos.warszawa@rdos.gov.pl
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post2016/4210.22.2015.2.pdf
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 2179/2015 , 3355/2015 , 3648/2015 , 1096/2016 , 358/2016 , 692/2017
16. Data zamieszczenie w wykazie danych o dokumencie nie dotyczy
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi nie dotyczy

Opublikowane wersje karty informacyjnej


Numer Nazwa dokumentu Osoba publikuj±ca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji Status Wersja Akcja
374/2016 Postanowienie podejmuj±ce zawieszone postępowanie 2016-02-09 2016-04-05 2022-09-30 Aktualny 1