Wybrana karta informacyjna


GDDKiA


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

1. Numer karty/rok 1730/2018
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
5. Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin - Trasa Armii Krajowej w Warszawie.
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju woj. mazowieckie
7. Znak sprawy nie dotyczy
8. Dokument wytworzył Edyta Walicka
9. Data dokumentu 2018-04-27
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa tel. 22 556 56 00 email: rdos.warszawa@rdos.gov.pl
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/dec2018/4200.8.2016.zip
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 2597/2016 , 2880/2016 , 2883/2016 , 1811/2017 , 2120/2017 , 2955/2017 , 3307/2017 , 708/2017
16. Data zamieszczenie w wykazie danych o dokumencie 2018-04-30
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi nie dotyczy

Opublikowane wersje karty informacyjnej


Numer Nazwa dokumentu Osoba publikuj±ca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji Status Wersja Akcja
1730/2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Balcerek 2018-04-30 2018-04-30 2018-04-30 Aktualny 1