Wybrana karta informacyjna


Prezydent m. st. Warszawy


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

1. Numer karty/rok 3470/2018
2. Rodzaj dokumentu raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
5. Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 13 oraz części dz. ew. nr 37, obręb 5-03-08, przy ul. Emilii Plater 51 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m.st. Warszawa
7. Znak sprawy WOOŚ-I.4221.129.2018.AGO
8. Dokument wytworzył Kamila Korolczuk
9. Data dokumentu 2018-08-16
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa tel. 22 556 56 00 email: rdos.warszawa@rdos.gov.pl
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/rap2018/4221.129.2018.1.zip
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 2339/2018 , 2340/2018 , 4064/2018 , 776/2019 , 945/2019
16. Data zamieszczenie w wykazie danych o dokumencie 2018-08-23
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi nie dotyczy

Opublikowane wersje karty informacyjnej


Numer Nazwa dokumentu Osoba publikuj±ca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji Status Wersja Akcja
3470/2018 Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Agnieszka Balcerek 2018-08-23 2018-08-23 2018-08-23 Aktualny 1