Wybrana karta informacyjna


ROBYG PRAGA INVESTMENT I Sp. z o.o. Sp. k.


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

1. Numer karty/rok 2706/2021
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
4. Nazwa dokumentu Decyzja ustalaj±ca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
5. Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja ustalaj±ca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na działkach o nr ew. 126/1, 126/4, 126/5 obręb 2-09-09, położonych przy ul. Posag 7 Panien w Warszawie.
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. st. Warszawa
7. Znak sprawy WOO¦-IV.515.57.2020.DSC
8. Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony ¦rodowiska w Warszawie
9. Data dokumentu 2021-01-13
10. Dokument zatwierdził Regionalny Dyrektor Ochrony ¦rodowiska w Warszawie
11. Data zatwierdzenia dokumentu 2021-01-13
12. Miejsce przechowywania dokumentu Regionalna Dyrekcja Ochrony ¦rodowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa tel. 22 556 56 00 email: rdos.warszawa@rdos.gov.pl
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/dec2021/515.57.2020.DSC.4.pdf
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 2707/2021
16. Data zamieszczenie w wykazie danych o dokumencie nie dotyczy
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi nie dotyczy

Opublikowane wersje karty informacyjnej


Numer Nazwa dokumentu Osoba publikuj±ca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji Status Wersja Akcja
2706/2021 Decyzja ustalaj±ca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 2021-09-28 2021-09-28 2022-09-30 Aktualny 1