Wybrana karta informacyjna


Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

1. Numer karty/rok 3144/2021
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
4. Nazwa dokumentu Decyzja ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
5. Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie części działki o nr ew. 124/3, obręb 2-09-09, położonym przy ul. Silnikowej w dzielnicy Ursus w Warszawie.
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. st. Warszawa
7. Znak sprawy WOOŚ-IV.515.46.2021.DSC
8. Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
9. Data dokumentu 2021-11-02
10. Dokument zatwierdził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
11. Data zatwierdzenia dokumentu 2021-11-02
12. Miejsce przechowywania dokumentu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa tel. 22 556 56 00 email: rdos.warszawa@rdos.gov.pl
13. Adres elektroniczny zawierający odnoœnik do dokumentu http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/dec2021/515.46.2021.DSC.5.pdf
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 3849/2021
16. Data zamieszczenie w wykazie danych o dokumencie nie dotyczy
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi nie dotyczy

Opublikowane wersje karty informacyjnej


Numer Nazwa dokumentu Osoba publikująca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji Status Wersja Akcja
3144/2021 Decyzja ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 2021-11-03 2021-11-03 2022-09-30 Aktualny 1